Vaizdas žymelę: pulko paukščiai, Vaizdų kiekį: 327