afbeeldingstag: Wolf, minimum grootte: 4k, hoofdkleur: Cyaan, beeldhoeveelheid: 6