image tag: laptop, Orientácia: Horizontálne, hlavná farba: zelená, množstvo obrázkov: 432