image tag: laptop, Orientácia: Horizontálne, minimálna veľkosť: 1080p, hlavná farba: žltá, množstvo obrázkov: 0