image tag: laptop, minimálna veľkosť: 4k, hlavná farba: tyrkysový, množstvo obrázkov: 9