image tag: Wolf, Orientácia: Horizontálne, hlavná farba: Fialová, množstvo obrázkov: 0