image tag: Wolf, minimálna veľkosť: 1080p, hlavná farba: Fialová, množstvo obrázkov: 0