แท็กรูปภาพ: ทางอากาศ, สีหลัก: สีม่วง, ปริมาณภาพ: 2