แท็กรูปภาพ: ทางอากาศ, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: ส้ม, ปริมาณภาพ: 1