แท็กรูปภาพ: ทางอากาศ, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: สีม่วง, ปริมาณภาพ: 1