แท็กรูปภาพ: ทางอากาศ, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: สีฟ้า, ปริมาณภาพ: 120