แท็กรูปภาพ: สัตว์, สีหลัก: สีเหลือง, ปริมาณภาพ: 395