แท็กรูปภาพ: เมฆ, สีหลัก: สีเขียว, ปริมาณภาพ: 11304