แท็กรูปภาพ: โซนสะท้อนนวดฝ่าเท้า, สีหลัก: สีเทา, ปริมาณภาพ: 208