แท็กรูปภาพ: น้ำมัน, สีหลัก: สีเขียว, ปริมาณภาพ: 554