แท็กรูปภาพ: นักล่า, ปฐมนิเทศ: แนวนอน, ขนาดต่ำสุด: 1080p, สีหลัก: สีม่วง, ปริมาณภาพ: 2