แท็กรูปภาพ: นักล่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, สีหลัก: สีแดง, ปริมาณภาพ: 0