แท็กรูปภาพ: ลำตัวมวย, สีหลัก: สีม่วง, ปริมาณภาพ: 0