แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, สีหลัก: สีน้ำเงิน, ปริมาณภาพ: 1