แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, ขนาดต่ำสุด: 1080p, สีหลัก: สีชมพู, ปริมาณภาพ: 0