แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ปฐมนิเทศ: ตามยาว, ขนาดต่ำสุด: 5k, สีหลัก: สีฟ้า, ปริมาณภาพ: 0