แท็กรูปภาพ: หมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 4k, สีหลัก: น้ำตาล, ปริมาณภาพ: 9