แท็กรูปภาพ: หัวหน้าหมาป่า, สีหลัก: สีฟ้า, ปริมาณภาพ: 297