แท็กรูปภาพ: หัวหน้าหมาป่า, สีหลัก: สีเทา, ปริมาณภาพ: 1137