แท็กรูปภาพ: หัวหน้าหมาป่า, สีหลัก: สีแดง, ปริมาณภาพ: 42