แท็กรูปภาพ: หัวหน้าหมาป่า, สีหลัก: สีขาว, ปริมาณภาพ: 488