แท็กรูปภาพ: หัวหน้าหมาป่า, สีหลัก: สีเหลือง, ปริมาณภาพ: 58