แท็กรูปภาพ: หัวหน้าหมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 2k, สีหลัก: น้ำตาล, ปริมาณภาพ: 969