แท็กรูปภาพ: หัวหน้าหมาป่า, ขนาดต่ำสุด: 2k, สีหลัก: สีเขียว, ปริมาณภาพ: 5459