thẻ hình ảnh: chủ đề động vật, chính màu: nâu, số lượng hình ảnh: 4849