thẻ hình ảnh: Aurora polaris, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 1