thẻ hình ảnh: Aurora polaris, chính màu: trắng, số lượng hình ảnh: 0