thẻ hình ảnh: con mèo, chính màu: màu xám, số lượng hình ảnh: 1058