thẻ hình ảnh: màu xanh lá cây, chính màu: cam, số lượng hình ảnh: 37