thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, chính màu: nâu, số lượng hình ảnh: 79