thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, chính màu: cyan, số lượng hình ảnh: 13