thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 1