thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, hướng: theo chiều dọc, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 1