thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, hướng: theo chiều dọc, kích thước tối thiểu: 1080p, chính màu: vàng, số lượng hình ảnh: 0