thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, kích thước tối thiểu: 1080p, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 465