thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, kích thước tối thiểu: 5k, chính màu: nâu, số lượng hình ảnh: 28