thẻ hình ảnh: cũ, chính màu: nâu, số lượng hình ảnh: 2389