thẻ hình ảnh: bánh răng, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 0