thẻ hình ảnh: bánh răng, chính màu: trắng, số lượng hình ảnh: 0