thẻ hình ảnh: cá voi, chính màu: đỏ, số lượng hình ảnh: 1