thẻ hình ảnh: ngỗng hoang dã, số lượng hình ảnh: 167