thẻ hình ảnh: sói, chính màu: đen, số lượng hình ảnh: 7