thẻ hình ảnh: sói, chính màu: nâu, số lượng hình ảnh: 23