thẻ hình ảnh: sói, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 144