thẻ hình ảnh: sói, chính màu: cam, số lượng hình ảnh: 0